Monday, October 24, 2016

భక్తి అంటే ఎలాగుండాలి?


భక్తి అంటే ఎలాగుండాలి?


సాహితీమిత్రులారా!


శ్రీమద్భాగవతాన్ని పరీక్షిన్మాహారాజుకు
శుకమహర్షి వారంరోజుల్లో చెప్పాడు.
అందులో ప్రహ్లాదచరిత్రలో ప్రహ్లాదుని
భక్తిని వివరిస్తూ చెప్పిన పద్యం
భక్తి అంటే ఎలావుండాలో చెబుతుంది.
ఆ పద్యం చూడండి-

పానీయంబులు ద్రావుచుం గుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీ
లా నిద్రాదులు సేయుచున్ దిరుగుచున్ లక్షించుచున్ సంతత
శ్రీ నారాయణ పాదపద్మ యుగళీ చింతనామృతా స్వాద సం
ధానుండై మఱచెన్ సురారిసుతుఁడేతద్విశ్వమున్ భూవరా!

ఓ రాజా! మహానుభావుడైన ప్రహ్లాదునికి మంచినీరు త్రాగేప్పుడు,
మాటలాడేప్పుడు ఆ మాధవుని చింతనే. ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు,
 ఆటలాడేప్పుడు కూడా ఆ అచ్యుతుని స్మరణే. నడుస్తున్నపుడు,
నవ్వుతున్నపుడు కూడ నారాయణుని ధ్యానమే. చివరకు నిద్రలో
కూడా ఆ నీరజాక్షుని కలవరింతలే.

ఇది ఆశ్చర్యం కాదు
భక్తికి ఇది సరైన పద్ధతి.
కాని ఏపని చేసినా అంతే ఏకాగ్రతతో చేస్తాంకదా
అది ముఖ్యమైనదంటే ఇలాగే మనం చేస్తుంటాం.
కాని భక్తిలో కాదు.
మరి సినిమాల్లో ప్రేమికులను చూస్తున్నాముకదా!
అదే ధ్యాసగా అండటం ఇదంతా వేరేమీకాదు.
మనం భగవంతుని భక్తికి తప్ప
మిగిలినవాటికి ఇలానే ఉంటాంకదా!
ఏం చేస్తాం మరి.

No comments:

Post a Comment