Wednesday, October 26, 2016

శరభ స్సాళువ: పక్షిరాజ:


శరభ స్సాళువ: పక్షిరాజ:

సాహితీమిత్రులారా!శరభం పేరు శైవమతంలో కొందరు
తమ పిల్లలకు భక్తితో పెట్టుకుంటారు.
శరభ పేరుతో రాజులు, కవులు తెలుగువారిలో ఉన్నారు.
తెలుగు సాహిత్యం పోషించిన శరభోజీ, శరభకవి,
శరభాంకుడు మనకు కనిపిస్తారు. అలాంటి
శరభసాళ్వం అనేది ఉగ్రదేవతామూర్తి అని
మంత్రశాస్త్రంలో వర్ణించబడింది
ఆ శ్లోకం చూడండి-

చండార్కౌ ఉగ్రదృష్టి కురిశవర నఖశ్చం చలాత్యుగ్ర జిహ్వా
కాళీ దుర్గాచ పక్షౌ హృదయ జఠరలి గోభైరవో బాడబాగ్నిం:
ఊరుసౌ వ్యాధి మృత్యూ సరభసఖగతి శ్చండ వాతాది వేగ:
సంహర్తా సర్వశత్రూన్ సజయతి శరభ స్సాళువ: పక్షిరాజ:

సమస్త శత్రువులను సంహరించే
శరభ సాళువం సగం శరీరం జంతువు.
సగం శరీరం పక్షి. సూర్యచంద్రులు కన్నులు,
వజ్రమే గోళ్ళు, మెరుపు నాలుక, కాళి-దుర్గ రెక్కలు,
హృదయం భైరవుడు, జఠరం బడబాగ్ని,
వ్యాధి మృత్యువు తొడలు,
చండవాయువే ఆకాశగమనం,
అటువంటి క్రూరమైన, ఘోరమైన మూర్తి అది- అని భావం.

No comments:

Post a Comment