Friday, October 14, 2016

విషవల్లి సముద్భవముల్ ప్రసూనముల్


విషవల్లి సముద్భవముల్ ప్రసూనముల్


సాహితీమిత్రులారా!ఈ పద్యం చూడండి శ్రీనాథుని శృంగారనైషధంలో
నలుడు హంసతో తన విరహవేదన తెలిపెడి సందర్భములోనిది.

మోహము దాహమున్మదికి మూఁడ్సుచు నున్నవి, పాయ దెప్డు సం
దేహము, మీనకేతనుని దివ్యశరంబులు పువ్వుమొగ్గలో
యూహ యొనర్పఁగా బిడుగు లో కులిశంబులో యట్ల భారతీ
వాహకులావతంస, విషవల్లి సముద్భవముల్ ప్రసూనముల్
                                                         (శృంగారనైషధము - 2- 34)

ఓ సరస్వతి వాహనమైన హంస కులమునకు శేఖరమైనవాడా!

మన్మథుని అద్భుతమైన బాణాలు
నామసునకు మూర్ఛను తాపాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.
నాకు ఒక అనుమానం వదలకుండా ఉంది
మన్మథుడు వేసేవి పవ్వులా అని ఆలోచించి చూస్తే
అవి పువ్వులు కావని అవి పిడుగులో, వజ్రాయుధములో
అనిపిస్తున్నాయి. అవి అయిన మోహదాహాలనుకలిగించేవేకాదు
వెంటనే మరణంకూడ కలిగేది అలా జరగడంలేదు కావున
అవికావు ఆ...ఆ ...తెలిసింది
వెంటనే మరణం కలిగించక మోహదాహములను
చేయడమనేది విష లతలనుండి
పుట్టిన పువ్వులపనై వుండాలి-

No comments:

Post a Comment