Tuesday, October 25, 2016

యూరప్ క తెరీ రగోమ్మే కుచ్ ఖూన్ భీహై?


యూరప్ క తెరీ రగోమ్మే కుచ్ ఖూన్ భీహై?


సాహితీమిత్రులారా!


అగ్బర్ అనే ఉర్దూకవి యౌవనంలో
ఉన్నపుడు అంగ్లేయులు మనదేశాన్ని
సంపూర్ణంగా అధికారంలోనికి తెచ్చుకొన్నారు.
సిపాయిల తిరుగుబాటు తరువాత ముసల్మానులకు
ఆంగ్లేయులకు రాజీ కుదిరింది.
అప్పటికే అగ్బర్ ప్రభుత్వోద్యోగి.
కాని నాటి సామాజిక పరిస్థితులను
తన వ్యంగ్యరూపంమైన మాటలతో కవితలల్లేవాడు
ఈ మహాకవి రచనల్లో కొన్ని పంక్తులు చూడండి-

హర్ చంద్ కి కోట్ భీహై పత్లూన్ భీహై
బంగ్లాభీహై పాట్ భీహై సాబూన్ భీహై
లేకిన్ మై తుఝ్ సే పూచ్తా హూఁ హిందీ
యూరప్ క తెరీ రగోమ్మే కుచ్ ఖూన్ భీహై

(కోటూ కలదు. పట్లాం కలదు. బంగ్లా(భవనం)కలదు.
పాత్రలు(పాట్) సబ్బు మొదలైనవన్నీ కలవు.
ఓ భారతీయుడా! నీ రక్తనాళాలలో ఐరోపా రక్తమేమైనా కలదా!)


గోల్యోంకే జోర్ సే కర్తే హైఁ వో దున్యాకో హజ్మ్
ఇస్ నే బెహతర్ ఇస్ గిజాకె వాస్తే చూరణ్ నహీ
(వారు గోళీలు(మందుగుండ్లు - మందుగోళీలు)  
ఉపయోగించి  ప్రపంచాన్ని జీర్ణించుకొంటారు. 
ఈ ఆహారానికి అంతకుమించిన 
చూర్ణంలేదు(అరుగుటకు))

క్యా కహూఁ ఇస్కో మై బద్బఖ్తి యే - నేషన్ కే సివా
ఇస్కో ఆతా నహి అబ్ కుచ్ ఇమిటేషన్ కే సివా

(దీనిని జాతియొక్క దురదృష్టమనక ఏమంటారు
దీనికి అనుకరణ తప్ప ఇంకేదీ రాదు)
(దీనిలో ఆంగ్లపదప్రయోగం చేయబడింది)

No comments:

Post a Comment