Thursday, October 13, 2016

అమృతంతో సమానమైనవి ఏవి?


అమృతంతో సమానమైనవి ఏవి?


సాహితీమిత్రులారా!
దేవతలు అమృతం త్రాగుతారని అంటారుకాని
మనం ఎవరం చూడలేదుకదా,  కాదు చూడలేంకదా
కాని ఈ లోకంలో అమృతంతో సమానమైనవి కొన్న ఉన్నాయి.
అవేమిటో ఈ నీతిశాస్త్ర శ్లోకం చెబుతుంది చూడండి.

అమృతం సద్గుణా భార్యా
అమృతం బాలభాషితమ్
అమృతం రాజ సన్మానమ్
అమృతం మాన భోజనమ్

గుణవంతురాలైన భార్య,
పసిపిల్ల ముద్దుపలుకులు,
అధికారంలో ఉన్న లేదా ప్రభుసమానులైన
వారు చేసే సన్మానాలు,
ఆత్మీయంగా ఎవరుపెట్టినదైనా భోజనం -
అనే ఈ నాలుగు అమృతతుల్యములు
- అని భావం.

No comments:

Post a Comment