Tuesday, September 27, 2016

మురారి ఎందుకు కొయ్యబారాడు?


మురారి ఎందుకు కొయ్యబారాడు?


సాహితీమిత్రులారా!

ఎంత చిత్రం!
మురారి కొయ్యబారాడా? కాదా!
పూరీ జగన్నాథుడు కొయ్యవిగ్రహమేగా!
ఎందుకట -
ఈ శ్లోకం చూడండి

ఏకా భార్యా ప్రకృతి రచలా చంచలా సా ద్వితీయా
ఏక పుత్రో సకల సృడభూత్ మన్మథో దుర్నివార:
శేషశ్శయ్యా శయన ముదధి: వాహనం పన్నగాశీ
స్మారం స్మారం స్వగృహ చరితం దారుభూతో మురారి:

ఒక భార్య భూమి(ప్రకృతి) ఆమెకు చలనం లేదు.
రెండవ భార్య లక్ష్మి బహుచంచల.
ఒక కొడుకు బ్రహ్మ అడ్డమైన సృష్టి చేస్తాడు.
రెండవకొడుకు మన్మథుడు వానికి పట్టపగ్గాలుండవు.
పడుకునే శయ్య పాము. పడక సముద్రంమీద -
పాము పీకుతుందో?  సముద్రం ముంచుతుందో?
వాహనం గరుత్మంతుడు పాములను తినేవాడు
ఇలాంటి చరిత్రగల తన ఇంటిని
తలచుకొంటూ తలచుకొంటూ
మురారి కొయ్యబారి పోయాడు.
ఎంత చిత్రం!

No comments:

Post a Comment