Friday, September 16, 2016

చిత్రం విధి విలాసం


చిత్రం విధి విలాసం


సాహితీమిత్రులారా!

విధివిలాసం ఎంత చిత్రమో
ఈ శ్లోకం చెబుతుంది చూడండి

యస్సుందర: తదన్వితా కురూపా
యాసందరీ తత్పతి రూపహీన:
యత్రోభయం తత్ర దరిద్రతాచ
విధేర్విచిత్రాణి విచేస్టితాని!

సుందరుడైన భర్తకు కురూపి భార్యఅవుతుంది.
సుందర స్త్రీకి కురూపుడైన భర్త యేర్పడతాడు.
భార్యాభర్తలు అందంగా ఉంటే వారికి దారిద్ర్యం వస్తుంది.
విధివిలాసం ఎంత చిత్రమైనది - అని భావం.

No comments:

Post a Comment