Wednesday, September 14, 2016

గొప్పవాళ్ళెట్లా అవుతారు?


గొప్పవాళ్ళెట్లా అవుతారు?సాహితీమిత్రులారా!


ఈ శ్లోకం చూడండి
గొప్పవాళ్ళవటం గురించి చెబుతున్నది.

గుణై: ఉత్తుంగతాం యాతి నోచ్చై: ఆసన సంస్థితై:
ప్రాసాద శిఖరస్థోపి కాక: కిం గరుడాయతే

గుణంచేత గొప్పవాళ్ళవుతారు కాని
ఉన్నత పదవుల యందు ఉన్నంత మాత్రాన గొప్పవారు కాదు.
మేడపై ఉన్నంతమాత్రాన కాకి గరుత్మంతుడవుతుందా?
కాదు కదా!

ఇది లోకంలో బాగా గమనించ దగ్గ విషయం
పదవులుంటే ఏదో చేస్తారనుకోవడం
పదవులు లేనివారు ఏమీ చేయరనుకోవడం సరైనదికాదు
వీటన్నిటికి సరైనది మంచి గుణమే అది లేకుంటే ఎక్కడున్నవాడైనై ఒకటే.

No comments:

Post a Comment