Sunday, August 28, 2016

ఏవి విషముతో సమానం?


ఏవి విషముతో సమానం?


సాహితీమిత్రులారా!


ఈ శ్లోకం చూడండి.

అనభ్యాసే విషం శాస్త్రం
అజీర్ణే భోజనం విషమ్
దరిద్రస్య విషం గోష్ఠీ
వృద్ధస్య తరుణీ విషమ్


అభ్యాసము చేయనివానికి శాస్త్రం విషం
అజీర్ణంగా ఉన్నపుడు భోజనము(తినడమే)విషం
దరిద్రునికి మంచివిషయాలు వినడం విషం
ముసలితనంలో పడుచు పెళ్ళాము విషం

ఇవన్నీ విషాలే లేదా విషంతో సమానమైనవే.
వీటిలో కాదనేదేదైనా ఉందా?  లేదుకదా!

No comments:

Post a Comment