Wednesday, August 24, 2016

వీరి వద్దకు వట్టి చేతులతో పోరాదు


వీరి వద్దకు వట్టి చేతులతో పోరాదు


సాహితీమిత్రులారా!

కొందరి దగ్గరకు పోయేసమయంలో
రిక్తహస్తాలతో(వట్టిచేతులతో) పోరాదు.
ఈ శ్లోకంలో చూడండి.

అగ్నిహోత్రం గృహం క్షేత్రం గర్భిణీం వృద్ధ బాలకౌ
రిక్తహస్తేన నోపేయాత్ రాజానం దైవతం గురుమ్


అగ్నిహోత్రము దగ్గరకు - గృహమునకు - పంట పొలమునకు -
గర్భవతి చెంతకు - వృద్ధ బాలకుల చూచుటకు - రాజు, దేవుని, గురువును దర్శించుటకు - వట్టిచేతులతో పోరాదు.

No comments:

Post a Comment