Sunday, August 28, 2016

ఎవరుమేలంటారు?


ఎవరుమేలంటారు?


సాహితీమిత్రులారా!

ఈ శ్లోకం చూడండి
ఎంత చమత్కారంగా ఉందో!

వరం తస్కర సంబంధ: సుజనై: సహ సంగమాత్
తస్కరోహి హరత్యర్థం సాధుస్తు హృదయం హరేత్

సజ్జన సంబంధంకంటే
దొంగ సంబంధమే మంచిది
ఎందుకంటే దొంగ ధనాన్ని
మాత్రమే దోచుకుంటాడు
మరి సజ్జనుడో హృదయాన్నే
దోచుకుంటాడు.
మరి ఎవరి సంబంధం మేలంటారు?

No comments:

Post a Comment