Thursday, August 4, 2016

కుచద్వయంబునకు నాశీర్వాదమబ్జాననా!


కుచద్వయంబునకు నాశీర్వాదమబ్జాననా!


సాహితీమిత్రులరా!

మహాకవి శ్రీనాథుని వింత ఆశీర్వాదాలు మనం మునుపు చూశాము
ఇపుడు మరొకటి చూడండి.
ఒక అందాల బొమ్మ అపరంజికొమ్మ
గుబ్బలమిటారి కవిగారికి కనువిందు చేసిందొకనాడు
అందించాడీ పద్యాన్ని చూడండి.

బిగువై వట్రువులై, విరాజితములై, బింకములై, యుబ్బులై
నగసాదృశ్యములై, మనోహరములై, నాగేంద్ర కుంభములై
సొగసై, బంగరు కుండలై, నునుపులై, సూనాస్త్రు చేబంతులై,
బిగి చేబట్టు కుచద్వయంబులకు నాశీర్వాదమబ్జాననా!

ఎటువంటి ఘనవక్షోజాలో చెప్పాడుకదా అటువంటి
వాటికి శ్రీనాథుని ఆశీర్వాదం లభించింది.
(నాగ - ఇంద్ర - గజరాజు)

No comments:

Post a Comment