Friday, August 5, 2016

మహాదు:ఖపరుడు ఎవరు?


మహాదు:ఖపరుడు ఎవరు?


సాహితీమిత్రులారా!

లోకానుభవంతో మన పెద్దలు చెప్పినవి సర్వదా
ఆమోదయోగ్యమైనవే.
ఈ శ్లోకం చూడండి.

లోకేషు నిర్ధనో దు:ఖీ ఋణగ్రస్త: తతోధికమ్
తాభ్యాం రోగయుతో దు:ఖీ తేభ్యోదు:ఖీ కుభార్యక:


లోకములో ధనములేనివాడు దు:ఖించును.
వానికంటె అప్పున్నవాడు దు:ఖించును.
వీరిద్దరి కంటె రోగముతో బాధపడేవాడు దు:ఖించును.
వీరికంటె గయ్యాళిభార్యకలవాడు మహాదు:ఖమును అనుభవించును.

No comments:

Post a Comment