Saturday, July 9, 2016

మనవారి కాలవిభజన


మనవారి కాలవిభజన


సాహితీమిత్రులారా!

ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న కాలమానం పాశ్చాత్యులదని లెక్క.
ప్రతిదాన్ని గంటలు నిమిషాలు సెకండ్లలోనే
మార్చకోవాలి అలా అయింది మనకత.
మరి మనవారివిభజన ఎలావుందో.
ప్రస్తుతం మరచిపోయామనే అనాలి.
ఒకసారి దాన్ని చూద్దామా!


కాష్ఠ - 18 రెప్పపాటుల కాలం
కల - 30 కాష్ఠలు ( 540 రెప్పపాటుల కాలం)
క్షణము - 30 కలలు(దాదాపు 4 నిముషాలు)
ముహూర్తం - 12 క్షణాలు (48 నిమిషాలు)
దినము - 30 ముహూర్తాలు(24గం.)
కుతపము - దినములో 3వభాగము
యామము - గడియ(జాము) - 24 నిముషాలు

పాశ్చాత్యులు దినమును మార్నింగ్, మిడ్ డే, ఈవెనింగ్ అని
అర్లీ అవర్స్, లేట్ అవర్స్ అని మాత్రమే విభజించారు.

మనవారు పగటికాలాన్నే 15 భాగాలు చేశారు.
ప్రతి భాగానికి 48 నిముషాలు
48 x 15 = 576నిముషాలు = 12 గంటలు

విభాగాలు -
1. రౌద్రము, 2. శ్వేతము, 3. మైత్రము,
4. శారభటము, 5. సామిత్రము, 6. విజయము,
7. గాంధర్వము, 8. కుతపము, 9. రౌహిణేయము
10. విరించము, 11. సోమము, 12. నిరృతి,
13. మాహేంద్రము, 14. వరుణము, 15. భయము.


No comments:

Post a Comment