Thursday, July 21, 2016

కురు తావ దిగంబరమ్!


కురు తావ దిగంబరమ్!


సాహితీమిత్రులారా!


ఒక పురుషుడు తన స్త్రీతో చమత్కారంగా అన్న
ఈ చమత్కార శృంగార శ్లోకం చూడండి.

ఉగ్రరూపం కుచద్వంద్వం హార గంగాధరం తవ
చంద్రచూడం కరిష్యామి కురు తావ దిగంబరమ్!

నీ కుచద్వంద్వము శివాకృతిగా(లింగంగా) ఉన్నది.
ధరించిన హారాలు గంగానదిని పోలి ఉన్నాయి.
ఇక ఈ కుచములను చంద్రచూడములు(నఖక్షతములు)గా చేస్తాను
దిగంబరుని (వస్త్రము తొలగించు) చేయి - అని భావము.

No comments:

Post a Comment