Friday, July 8, 2016

సహస్ర దు:ఖాని సహన్తి ధీరా:


సహస్ర దు:ఖాని సహన్తి ధీరా:


సాహితీమిత్రులారా!

ఈ శ్లోకంలోని నీతిని చూడండి.

సహస్ర ద్ఖాని సహన్తి ధీరా:
చత్వారి దు:ఖా న్యతిదుస్సహాని
కృషిశ్చ నష్టా గృహిణీచ దుష్టా
పుత్రోప్యవిద్వాన్ ఉదరే వ్యథాచ

ధీరులు వేయి దుఖాలనైనా సహించగలరు
కాని  నాలుగు దుఖాలు సహించలేనివి.
1. చేసిన కృషి కలిసిరాకపోవడం,
2. గయ్యాళి అయిన భార్య,
3. జ్ఞానశూన్యుడైన కొడుకు,
4. ఉదరమునందలి బాధ (పుత్రశోకము)
ఈ నాలుగు చాలా బాధకరమైనవి. - అని భావం.

No comments:

Post a Comment