Monday, January 16, 2017

ఎల్లలోక మెఱింగిన గొల్లవాడ


ఎల్లలోక మెఱింగిన గొల్లవాడ
సాహితీమిత్రులారా!

కాసుల పురుషోత్తమకవి
ఆంధ్రనాయక శతకంలోని
ఈ పద్యం చూడండి

తలను బించెపుదండ ధరియించవలెగాని
            మణికిరీటము బెట్ట మనుజపతివె?
గళమున వనమాలికలు పూనవలెగాని
            హారముల్వేయ దేశాధిపతివె?
కరమున మురళి చక్కగ బూనవలెగాని
            శాతాసి బూనంగ క్షత్రియుడవె?
తనువు గోక్షీరవాసన గుప్పవలెగాని
            చందనం బలద రాజవెతలంప?
నెల్లలోక మెఱింగిన గొల్లవాడ
వేది కులమింత రాజసమేమినీకు
చిత్రచిత్ర ప్రభావ! దాక్షిణ్యభావ!
హతవిమతజీవ! శ్రీకాకుళాంధ్రదేవ!
                                                  (19)

శ్రీకాకుళాంధ్రదేవా!
నీవు తలపై నెమలిపింఛం ధరించడంమాని
మణికిరీటమును ధరించావు నీవు ప్రభుడవాయేమి?
మెడలో వనమాలను ధరించంమాని
ముత్యాలసరములు ధరించావు
దేశాధిపతివా ఏమి?
చేతిలో పిల్లనగ్రోవి పూనవలెగాని
ఖడ్గం ధరించావేమి?
క్షత్రియుడవాయేమి?

నీ శరీరం ఆవుపాలవాసన కొట్టాలికదా
ఒంటికి మంచిగంధం పూసుకొన్నావు
నీవు రాజువా ఏమి కాదుకదా
నీవు గొల్లవని అందరకూ తెలుసు
నీకుమెక్కడ
నీ యీ  దుర్గర్వమెక్కడా - అని భావం

కాసుల పురుషోత్తమకవి
వ్యాజస్తుతితో ఎంత చక్కగా శతకం వ్రాశారో
ఇలాంటి పద్యాలవల్ల అవగతమౌతుంది

No comments:

Post a Comment