Monday, December 12, 2016

వయసు మళ్ళినవాని ఆవేదన


వయసు మళ్ళినవాని ఆవేదనసాహితీమిత్రులారా!వయసు మళ్ళినవాని ఆవేదన తెలిపే
ఈ శ్లోకం చూడండి-

ఆ పాండురా శ్శిరసిజాస్త్రివళీ కపోలే
దంతావళీ విగతా వచ మే విషాదః
ఏణీదృశో యువతయః పధి మాం విలోక్య
తాతేతి భాషణపరాః ఖలు వజ్రపాతః

తల వెంట్రుకలు తెల్లబడ్డాయి.
చెంపల మీద ముడుతలు ఏర్పడ్డాయి.
నోట్లో దంతాలు ఊడిపోయాయి. అయినా
అందుకోసం నాకు విచారంగాలేదు.
కాని నేను వచ్చే దారిలో లేడి కన్నుల
యువతులు నన్ను చూచి తాత
అని తమలో తాము మాట్లాడుకోవడం
నాకు పిడుపాటువలె తగిలినది - అని భావం.

ఇందులో తాత - అంటే సంస్కృతభాషలో
తండ్రి అని, మన తెలుగులో తాత అంటే
ఇంకెంత బాధపడేవాడో కదా!

No comments:

Post a Comment