Friday, June 10, 2016

బ్రహ్మ కంటె కవి యధికుడగున్


బ్రహ్మ కంటె కవి యధికుడగున్


సాహితీమిత్రులారా!

కవి బ్రహ్మకంటె ఎలా ఎక్కువో?
ఒక కవి ఎంత చమత్కారంగా చెప్పాడో చూడండి.


భువి షడ్రసములు నాలుక
చవిగొనగా జేసె బ్రహ్మ; సత్కృతి వలనన్
చెవి నవరసములు చవిగొన
కవి చేసెను; బ్రహ్మ కంటె కవి యధికుడగున్


కవి బ్రహ్మ కంటె ఎక్కువ -  ఎందుకంటే
బ్రహ్మ నాలుకకు తీపి,పులుపు,వగరు,కారం,చేదు మొదలైన
6 రుచులనే సృష్టించాడు.
మరి కవో అలా కాదు
శృంగారం, హాస్యం కరుణ, వీరం, భయానకం,
భీభత్సం, రౌద్రం, అద్భుతం మొదలైన
9 రసాలను అనుభవింప చేస్తున్నాడు.
మరి కవేకదా! గొప్ప.

No comments:

Post a Comment