Monday, May 16, 2016

సారమైనది అత్తవారిల్లే


సారమైనది అత్తవారిల్లే


సాహితీమిత్రులారా!

ఈ శ్లోకం చూడండి ఎంత చమత్కారంగా చెప్పాడో.

అసారే ఖలు సంసారే సారం శ్వశుర మందిరమ్
క్షీరాంభౌ చ హరిశ్శేతే శివశ్శేతే హిమాలయే

(సారములేని ఈ సంసారంలో
పురుషులకు సార(ఆనంద)మైనది
అత్తవారి ఇల్లు
అందుచేతనే
విష్ణవు క్షీరసాగరముపై
పవ్వళించుచున్నాడు!
శివుడు హిమాలయముపై
వసించుచున్నాడు!)

No comments:

Post a Comment