Wednesday, November 2, 2016

టుక్డేజో మాంగ్తాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ


టుక్డేజో మాంగ్తాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ
సాహితీమిత్రులారా!


ఉర్దు సాహిత్యంలో  నజీర్ అనే కవి
కవితలో యదార్థము, దేశభక్తి, ప్రజాజీనవ పరిజ్ఞానము,
మానవ ప్రేమ, సహృదయత, సరళత కనిపిస్తాయి.
ఇవి ప్రాచీనకవుల కవితలలో కనిపించవు.

ఈ కవి "ఆద్మీనామా" లోని కొన్ని భాగాలు చూడండి-

దున్యామె బాదుషాహై సోహో వోభీ ఆద్మీ
ఔర్ ముఫ్లి సో గదాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ
జర్ దార్ బేనవాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ
నేమత్ జో ఖారహాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ
    టుక్డేజో మాంగ్తాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ

ప్రపంచంలో పాదుషా మానవుడే
బీదవాడగు ఫకీరు మానవుడే
ధనవంతుడును, ధనహీనుడును మానవుడే
దివ్యాన్నము తిన్నవాడు మానవుడే
రొట్టెముక్కలు అడుక్కొనే వాడూ మానవుడే


మస్జిద్ భీ ఆద్మీనె బనాయీహై యాఁ మియాఁ
బన్తేహై ఆద్మీహి ఇమామ్, ఔర్ బుత బా - ఖాఁ
పడ్తేహైఁ ఆద్మీహి ఖురాన్ ఔర్ నమాజ్ యాఁ
            జో ఉన్కో తాడ్తాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ


మసీదు మానవుడే కట్టించాడు
మానవుడే ఇమానముగా ఖుతుబా 
చదివేవాడుగా వ్యవహరిస్తాడు.
మానవుడే ఖురాను చదువుతాడు, 
నమాజు చేస్తాడు - మానవుడే 
అట్లా చేసేవాళ్ళ చెప్పులు దొంగిలిస్తాడు. 
అలా దొంగిలించినది తెలుసుకునేవాడూ మానవుడే.


యాఁ ఆద్మీపె జాన్కొ వారేహై ఆద్మీ
ఔర్ ఆద్మీపె తేగ్ కొ వారేహై ఆద్మీ
పగ్దీభీ ఆద్మీకి ఉతారే హై ఆద్మీ
చిల్లాకె ఆద్మీకొ పుకారే హై ఆద్మీ
   ఔర్ సున్కే దౌడ్తాహై సోహై వోభీ ఆద్మీ

మానవుడే మానవుని కోసం ప్రాణాలిస్తాడు
మానవుడే మానవునిపై కత్తి విసురుతాడు
మానవుని మానవుడే అవమానిస్తాడు
మానవుడే మానవుని ఎలుగెత్తి పిలుస్తాడు
ఆ పిలుపువిని పరుగెత్తేవాడూ మానవుడే

No comments:

Post a Comment