Thursday, November 10, 2016

పిల్లలను ఎలా చూడాలి?


పిల్లలను  ఎలా చూడాలి?
సాహితీమిత్రులారా!


తమ సంతానాన్ని తల్లిదండ్రులు
చూడవలసిన తీరు నీతిశాస్త్రంలో
చెప్పబడింది ఆ శ్లోకం-

రాజవ త్పంచ వర్షాణి
దశవర్షాణి దాసవత్
ప్రాప్తేతు షోఢశే వర్షే
పుత్రం మిత్రవ దాచరేత్


పిల్లలను పుట్టినప్పటి
నుండి ఐదేళ్ళవరకు రాజులా,
పదేళ్ళ వయసు వచ్చే
వరకు వారికి సేవకుల్లా,
16 సంవత్సరాల వయస్సు
దాటాక స్నేహితుల వలె
చూడటం ఉత్తమం - అని శ్లోక భావం.

No comments:

Post a Comment