Saturday, May 6, 2017

సముద్రవసనే దేవీ


సముద్రవసనే దేవీ
సాహితీమిత్రులారా!మనం మన సాంప్రదాయంలో
నిద్రలేవగనే
మంచపైనుండి
కాలు క్రింది పెట్టేముందు
భూమిని తాకి ఈ విధంగా అనుకొని
కళ్లకద్దుకోవాలి-

సముద్రవసనే దేవీ పర్వత స్తనమండితే
విష్ణుపత్నీ నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే

సముద్రం వస్త్రముగా ధరించిన ఓ భూదేవీ
మాకోసం పర్వతాలనే స్తనాలుకలిగిన
విష్ణుపత్ని నీకు నమస్కరిస్తున్నాను
నీకు నాపాదాలు తాకిస్తున్నందుకు
నన్ను క్షమించు - అని భావం.

No comments:

Post a Comment