Sunday, May 21, 2017

వైదికులు


వైదికులు
సాహితీమిత్రులారా!


వైదికులను గురించి అజ్ఞాతకవి వ్రాసిన
పద్యాలను చూడండి-

వారిచర్యలను కళ్ళకు కట్టినట్లు వ్రాశాడు-

నీళ్లకు నిఱ్ఱితోళ్లకును నేతికరుళ్లకు దొడ్డయుత్తరేన్
వ్రేళ్లకు దర్భముళ్లకును వేదపునోళ్లకు సన్నకుట్టువి
స్తళ్లకు రావిపేళ్ల కనిశంబును మళ్లకు పప్పుగూరప
చ్చళ్లకు రాగిబిళ్లకును సంసతస మందుదు రాంధ్రవైది కుల్

లేవరు లెండు లెండనిన లేచినవారయినం దటాలునన్
బోవరు పోవుచున్ నిలిచి పోదుము పోదుము త్రోయకుండ టం
చీవరుసంగృహస్థునలయింతురు బెండిలిలో సదస్యసం
భావననాఁడు చూడవలె బాపనసాముల సాములన్నియున్

No comments:

Post a Comment