Sunday, February 12, 2017

వీటికి కొంత సమయం పడుతుంది


వీటికి కొంత సమయం పడుతుంది
సాహితీమిత్రులారా!ఈ శ్లోకం చూడండి-
ఏవైనా ఎందుకు ఆలస్యమౌతాయో
తెలుస్తుంది.

నా ధర్మశ్చరితే లోకే
సద్యః ఫలతి గౌరివ,
శనై రావ ర్తమానస్తు
కర్తు ర్మూలాని కృతాంతయా

మనం చేసే పుణ్యపాపాలకు ఫలితం
అనుభవించటానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు
వెంటనే ఫలితానికి రాకపోవచ్చు
ఆవు గడ్డిమేయగానే పాలివ్వలేదు కదా
పాపపుణ్యాల ఫలితమూ అంతే
అయితే పాపం వల్ల కలిగే ఫలితం
వినాశకరంగానే ఉంటుంది- అని భావం

No comments:

Post a Comment