Friday, April 13, 2018

అతిథిశాల


అతిథిశాల
సాహితీమిత్రులారా!
"దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి"గారి కవిత
"ఉమర్ ఖయ్యాం" నాటిక నుండి-


తళుకు జలతార్ బుటా లద్దిన
నీలి వలయమ్మీ గుడారం
చాల సుఖద మ్మీబిడారం

పరం అపరం తెలియజాలం-
ప్రస్తుత మ్మిటనే బిచానా-
ఇంతలో ఎటకో రవానా

మౌల్ సెరీ జాయీ గులాబీ
మేల్ జుహీ చంపా చమేలీ
మనకు చుట్టా లీ హవేలీ

ఒక్క, షాయ్రీ - ప్రక్క ప్యారీ-
అవని అంతా మా గులిస్తాన్
అతిథి శాలయె మాకు బుస్తాన్

చేయి చెయి మెయి మెయి తగిలిచి
చెంతనే ఉండాలి ప్యారీ
చెలియయే మా పాలి హౌరీ

పూవు లోపల మధువు లుంటే 
తీవ తీవ ఒయారి సాకీ
తీర్చు వేగ సుకాల బాకీ

పాచ్ఛా జలాల్ ప్యారీ జమాల్
మలుసందెల వన్నెల వోలె ఝూటా
మనకు సత్యం మధువు లోటా


సుల్తాన్ ఫకీర్ నాబాబ్ గరీబ్
ఈ మన్నులో సర్వమ్ము మాయం
ఉన్నదీ సారాయి ఖాయం

ఏడిరా బైరాం హాతిం ఖైఖస్రు
రుస్తుం అల సికందర్
పారెరా సామ్రాట్టు సీజర్ 

నిన్న రాబో, దెల్లి రాలే
దన్న మాటిది సిసల్ ఖయ్యాం
ఉన్నరోజే మనది హయ్యాం

No comments:

Post a Comment