Friday, March 31, 2017

సుమతి వేమన శతకాలు సంస్కృతంలో - 1


సుమతి వేమన శతకాలు సంస్కృతంలో - 1
సాహితీమిత్రులారా!
మనం అన్నీ సంస్కృతంనుండి
తెలుగులో అనువదించటం చూశాం
కానీ సుమతి వేమన శతకాలు సంస్కృతంలోకి
శ్రీ యస్.టి.జి.వరదాచార్యులువారు అనువదించగా
దాన్ని తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ వారు
ముద్రించారు.  అందులోని కొన్ని పద్యాలు శ్లోకాలు-

అక్కఱకు రాని చుట్టము
మ్రొక్కిన వరమీని వేల్పు మోహరమునఁ దా
నెక్కిన బాఱని గుఱ్ఱముఁ 
గ్రక్కున విడువంగవలయు గదరా సుమతీ!


ఆపద్యసాహ్యకృద్భంధుః 
వరదాయీ సురో2ర్చిరః
యుధ్యారూఢో2చలన్నశ్వః
త్యక్తవ్యా సుమతే ద్రుతమ్


అడిగిన జీతం బియ్యని 
మిడిమేలపు దొరను గొల్చి మిడుగుట కంటెన్ 
వడిగల యెద్దులుఁ గట్టుక 
మడిదున్నగ బ్రదువచ్చు మహిలో సుమతీ!


అపి జీవేత్ సుఖం క్షేత్రం 
కృషన్ జవయుతై ర్వృషై
నత్వర్ధితమదాతారం
సుమతే స్వామినం భజన్


No comments:

Post a Comment