Thursday, March 23, 2017

కాలమాగదు మనకోసం


కాలమాగదు మనకోసం
సాహితీమిత్రులారా!మహాభారతం శాంతిపర్వంలోని
ఈ శ్లోకం చూడండి-

శ్వః కార్య మద్య కుర్వీత పూర్వాహ్ణేచాపరాహ్ణికమ్
నహి ప్రతీక్ణతే మృత్యుః కృతంచాస్య నచాకృతమ్
                                                                              (శాంతిపర్వం -321-73)

రేపు చేయవలసిన పనిని ఇప్పుడే చేయవలెను.
మధ్యాహ్నం చేయవలసిన పనిని ఉదయమే చేయాలి
మనము పనులు పూర్తి చేసినామా లేదా అని మృత్యువు ఆగదు
- అని శ్లోక భావం.

No comments:

Post a Comment