Monday, December 18, 2017

తెలుగు సిరి


తెలుగు సిరి
సాహితీమిత్రులారా!డాక్టర్. బెజ్జంకి జగన్నాథాచార్యులు. మాచర్లవాసి
తన ఆవేదనను ఈ కవితలో వ్యక్తం చేశారు
ఈ ఆవేదన సబబేనా అవసరంలేదా
మీరు ఈ కవితను చదివి నిర్ణయించండి-

             
తేగీ.తెలుగు మాట్లాడ వెరతురు ! తెలుగు వారు
       తెలుగు వారము మన మని!తలప రేల
       తేనెలూరెడి మనభాష ! తెలుగు భాష
        పలుకు పలుకున తేనెలు! చిలుకు ననుచు


         పలుకుటేగాని నోరార ! పలుక రైరి
         ఆంగ్ల భాషన్న వ్యామోహ ! మయ్యె నేడు
         ఆంగ్ల మైనను వచ్చునా !యనిన సున్న
          చక్కగ పలుకుటేరాదు ! నిక్కముగను

          అతుకు లతికిన మాటలు ! వెతుకు కొనుచు
          గతుకు గతుకుల బాటపై ! వెతలు పడుచు
          వాహనములు నడిపి నట్లు ! పలుకు టేల
          పలుక కున్నను దక్కును ! పరువు గను
          మిన్నకుండిన గౌరవ ! మన్న మిగులు

         అన్ని భాషలు నేర్వగ ! నడ్డు లేదు
         కాదనెడి హక్కెవరికైన ! లేనె లేదు
         ఆంగ్లమెరిగిన వారితో ! నాంగ్ల మందు
         మాటలాడుటెవరికైన! మంచిదయ్య

         ఆంగ్లమేరాని మనతెలు ! గయ్యలెదుట
         మాటలాడుట తగదయ్య ! మాను టొప్పు
         అమెరికావెళ్ళి పెండ్లాడి ! యచటనున్న
         కన్న తల్లిని మరతురా ! కఠినులైన

         మాతృభాషయు నట్టిదే ! మాన్యులార
         మాతృభాషను కలనైన ! మరువకండి
         మరువకండి మరువ కండి ! మాతృభాష
          ఉగ్గు పాలతో నేర్చిన ! ఉచిత భాష

          అమ్మ ప్రేమతో నేర్పిన ! అమృత భాష
          సుధలు కురిపించు మదిలోన ! మధురభాష
          పండితులు పామరులు గూడ ! పలుకు భాష
          జుంటి తేనియ కన్నను !.జున్ను కన్న

          పాల మీగడ కన్నను ! పాలకన్న
          పటికబెల్లము కన్నను ! పంచ దార
          కన్న తెలుగు మాధర్యమే ! మిన్నయౌర
          పద్య రచనలో వెలిగెడి ! ప్రధమ భాష

          చెలగి యవధాన విద్యలో ! వెలుగు లీను
          తెలుగు భాషొక్కటే దీని ! తీరు వేరు
          ద్వంద్వ నానార్ధ నర్మగ ! ర్భముల నొప్పు
          ముచ్చటైన తెలుగు భాష ! ముద్దు లొలుకు

          మదిని పులకింప జేసెడి ! మధుర భాష
          కృష్ణరాయలు పోషించి ! కీర్తి గాంచె
          బ్రౌనుదొర బ్రహ్మ రధమును ! పట్టుటన్న
          తెలుగు జాతికి గొప్పని !.తెలుసు కొనుడు

          తెలుగు భాషామ తల్లికి !వెలుగు నింప
           తెలుగు ఖ్యాతిని పెంచాలి ! తెలుగు వారు
           పెంచువారలు మీరేల ! త్రుంచు వారు
           కారు కారాదు కలనైన ! పౌరులార!

           తెలుగు మృతభాష కారాదు! వెలుగు లుడిగి
           తెలుగు తల్లికి జైజైలు! పలుక వలెను
           దిక్కులన్నిపిక్కటిలగ! నొక్క మారు
           కోరు చున్నాడు బెజ్జంకి! కోర్కె మీర

                           - డాక్టర్. బెజ్జంకి. మాచర్ల.
                                            9848562726.

No comments:

Post a Comment