Friday, December 22, 2017

కూరల తృప్తి చేకూరె మాకు


కూరల తృప్తి చేకూరె మాకు
సాహితీమిత్రులారా!


ధర్మనందన విలాసంలో కాళ్ళకూరి గౌరీకాంతంగారు
భోజనశాలలో భోజనాల వడ్డిపును అచ్చటివారి మాటలను
ఈ పద్యంలో చూడండి-

కూరల తృప్తి చేకూరె మాకును నింకఁ
       బచ్చళ్ళు దెమ్మని బలుకువారు
పచ్చళ్ళ రుచిగానబడిఁయెడు మాకింకఁ
       బులుసు చారెడటంచుఁబలుకువారు
పులుసు చారులం దృష్టి పొందితిమింక మీద
       భక్ష్యముల్ దెమ్మని బలుకువారు
భక్ష్యముల్్గొంటి మీపాటి పాయసము తి
       మ్మనములు దెమ్మని యనెడివారు
పాయసము తిమ్మనములుండె ఫలరసములు
పెరుగు పాలల్ల దెమ్మని పిలుచువారు
నగుచు బ్రహ్మణ ముఖ్యులాద్యంతయుక్త
భుక్తిఁగెవ్వున నార్చి రప్పుడు నృపుండు
                                                                (ధర్నందన విలాసం - 3-53)

ఈ పద్యం చూడగా ఆదృశ్యాలు
మనముందు కనిపించేలా ఉన్నాయికదా

No comments:

Post a Comment