Saturday, April 8, 2017

వసుదేవుడెవరు? కుంతీదేవి ఎవరు?


వసుదేవుడెవరు?    కుంతీదేవి ఎవరు?
సాహితీమిత్రులారా!బ్రహ్మపురాణం ప్రకారం-

దేవమీఢుడు అనే రాజుకు
అసక్ని అనే కుమారుడు
ఆయన కుమారుడు శూరుడు
శూరునికి 10 మంది కుమారులు, 5 మంది కుమార్తెలు
కుమారులలో మొదటివాడు వసుదేవుడు
2. దేవభాగుడు, 3. దేవశ్రవుడు, 4. అనాదృష్టి
5. కనవకుడు, 6. వత్సవంతుడు, 7. శ్యాముడు
8. శ్యమీకుడు, 9. గృంజముడు, 10. గండూషుడు

కుమార్తెలు-
పృథ(కుంతీదేవి) - భర్త - పాండురాజు - 
                                    కుమారులు - పాండవులు 
    
పృథుకీర్తి -        భర్త - శ్రుతదేవ - 
                         కుమారుడు - దంతవక్రుడు

శ్రుతికీర్తి  -      భర్త - ధృతకేతు
                        కుమారులు - ప్రతర్థనాదులు
                        కుమార్తె - భద్ర

శ్రుతశ్రవ    -   భర్త - దమఘోషుడు
                         కుమారులు -శిశుపాలుడు, సాల్వుడు

రాజాధిదేవి   -  భర్త- జయత్సేనుడు
                           కుమారులు -  విందానువిందులు
                           కుమార్తె - మిత్రవింద
దీని ప్రకారం -
వసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుని తండ్రి
కుంతీదేవి వసుదేవుని చెల్లెలు
పాండవుల తల్లి, శ్రీకృష్ణుని మేనత్త.

No comments:

Post a Comment