Tuesday, April 4, 2017

తనువు ఉన్నంతకాలం ఉండేది ఏది?


తనువు ఉన్నంతకాలం ఉండేది ఏది?
సాహితీమిత్రులారా!


ఈ సుభాషితము చూడండి-

ఒక్కక్షణము గ్రహావేశముండునేమొ
ఒక్కక్షణము సురామదముండునేమొ
గాని, లక్ష్మీమదంబు మూర్ఖప్రజలకుఁ
దనువు గలయంత కాలముఁ దనరుచుండు
                                               (సుభాషితరత్నమాల - 52)

కోపం వస్తే ఒక్కక్షణం ఉంటుందేమో
సురాపానం చేస్తే దాని మత్తుకూడ
ఒక క్షణకాలం ఉంటుందేమొ
కానీ మూర్ఖులైన వారికి పట్టిన
ధనమదం శరీరం ఉన్నంతదాక
ఉంటుంది కానీ మధ్యలో పోదు -
 అని భావం.

No comments:

Post a Comment