Wednesday, April 5, 2017

వీరికి చెప్పడం ఎలా?


వీరికి చెప్పడం ఎలా?
సాహితీమిత్రులారా!


ఈ సుభాషిత పద్యం చూడండి-

తామరతూఁటి దారమున దర్పిత సర్పముఁ గట్టవచ్చుఁ దాఁ
గోమలమౌ శిరీషమునఁ గోయఁగ వచ్చును వజ్రమున్, గడుం
దీమసమొప్ప క్షారజలధిన్ మధుధారను దీపుసేయనౌ,
నీమహిఁజ్ఞానహీనులకు నెట్లును దెల్పఁగఁ జాల రెవ్వరున్
                                                                        (సుభాషితరత్నమాల - 71)తామరతూటి దారంతో మదించిన పామునైనా కట్టవచ్చు
అతికోమలమైన పుష్పమైన శిరీష(దిరిసెన)పువ్వుతో
అతికఠినమైన వజ్రాన్ని కోయవచ్చు, కడు ధైర్యంతో
ఉప్పు సముద్రాన్ని తీయటిధారతో తియ్యగా చేయవచ్చు.
కానీ ఈ ప్రపంచంలో జ్ఞానహీనునికి చెప్పలేరు ఎవ్వరునూ-
అని భావం.

No comments:

Post a Comment