Monday, April 10, 2017

ఆహారము - ప్రముఖుల అభిప్రాయాలుఆహారము - ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు
సాహితీమిత్రులారా!
ఆహారం గురించిన అనేక అభిప్రాయాలను
ఒకచోటికి కూర్చి చూపుతున్నారు
న్నీరు బాలాజీగారి
చూడండి-
 
1. ' శ్రీరామ రాజ్యం' ఎలా వుండేదో ఉత్తరకాండలో ఈ వర్ణన చూడండి
     " వ్యవసాయదారులు ఎవరూ పండిన వెంటనే 
      పంట కోసుకోవాలని తొందర పడటంలేదు !
      రాశులుగా పోసిన ధాన్యానికి ఎవరూ కాపలా వుండట్లేదు !
      గాదెలు కట్టుకోటానికి ఎవరూ ఆత్రుత పడటంలేదు . 
      ధాన్యం బస్తాలు ఇంటిబైటే పడేసి అంతా నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నారు .
      రామరాజ్యంలో ఎవరికీ తిండికరువూ ,
      దొంగతనం అవసరం వుండదని వారికి తెలుసు ! 
                                                                              ---- మహర్షి వాల్మీకి 

2. ఆకలిగొన్నవాడికి ' దేవుడు ' 
    కనపడేది అన్నం రూపంలోనే ! 
                                    -- మహాత్మా గాంధీ 


3. " నేను వంటింట్లోకి వేరే పనిమీదవెళ్ళినాకూడా , 
      వంట చేస్తున్న మా అమ్మగారు.
      " పెట్టేస్తా నాన్నా ఒక్క అయిదు నిముషాలు " అనేవారు నొచ్చుకుంటూ
       - నేను అన్నం కోసం వచ్చాననుకుని !
        ఎంతయినా అమ్మ అంటే అన్నం. 
        అన్నం అంటే అమ్మ ! అంతే !
                                               -- జంధ్యాలగారు 

4. మంచి భోజనం లేని పెళ్ళికి వెళ్ళటం - 
    సంతాపసభకి వెళ్ళినదానితో సమానం ! 
                             -- విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గారు 

5. రాళ్లు తిని అరిగించుకోగల వయసులో వున్నప్పుడు 
    తినటానికి మరమరాలు కూడా దొరకలేదు ! 
    వజ్రాలూ , వైడూర్యాలూ పోగేసుకున్న 
    ఈ వయసులో మరమరాలు కూడా అరగట్లేదు ! అదే విధి ! 
                                                   -- రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు 

6. ఆరురోజుల పస్తులవాడి ఆకలి కన్నా, 
    మూడురోజుల పస్తులవాడి ఆకలి మరీ ప్రమాదం ! 
    ఆహారం దొరికినప్పుడు ముందు వాడ్నే తిననివ్వాలి !
                                    -- ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు 

7. ఏటా వందబస్తాల బియ్యం మాకు ఇంటికి వచ్చినా మా తండ్రిగారు
    " అన్నీ మనవికావు నాయనా " అని బీదసాదలకి చేటలతో పంచేసే వారు.
      అన్నీ మనవికావు అనటంలో వున్న వేదార్ధం నాకు పెద్దయితేనేగానీ
      అర్ధం కాలేదు !  
                                                                     -ఆత్రేయగారు

8. అమ్మకి నేను అన్నం పెడుతున్నాను అనటం మూర్ఖత్వం !
     అమ్మ చేతి అన్నం తింటున్నాను అని చెప్పగలిగినవాడు ధన్యుడు ! 

                                                       -- చాగంటి కోటే శ్వర రావుగారు 

9. ఆకలితో వున్న వాని మాటలకు ఆగ్రహించవద్దు !!
                                                           -- గౌతమ బుద్దుడు 

10. ఆత్మీయులతో కలసి తినే భోజనానికి రుచి ఎక్కువ !
       చారుకూడా అమృతంలా రుచిస్తుంది !
                                                  -- మాతా అమృతానందమయి

11 . మీ భర్త ఎంత ధనవంతుడయినా, మీకోసం మీరు స్వంతంగా ఒక కప్పు కాఫీ               
      సంపాదించుకునే శక్తి లేనప్పుడు మిడిసిపడటం అనవసరం !
                                                                  -- యద్దనపూడి సులోచనారాణిగారు 

12. మీ పిల్లలు ఎంతదూరంలో, ఎక్కడవున్నా , వేళపట్టున ఇంత అన్నం                          
      తినగలుగుతున్నారంటే అది వాళ్ళ గొప్పాకాదూ , మీ గొప్పాకాదు
      మీ పూర్వీకుల పుణ్యఫలమే అని గుర్తించు !No comments:

Post a Comment