Friday, April 29, 2016

కలువకన్నె మొర


కలువకన్నె మొర


సాహితీమిత్రులారా!

వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు వ్రాసిన కలువకన్నె మొరలో
ఈ భాగం చూడండి కలువ ఏవిధంగా మొర పెట్టుకొనుచున్నదో..

మంతనంబు లయ్యె మాటలు లేకుండ
మోహ ముద్రలయ్యె ముట్టకుండ
కలలఁగాంచుటయ్యె కనుమోడ్పు లేకుండ
నిందలేల నాకు చందమామ

మాటలు లేకుండానే మంతనాలైనాయట. ఒకరినొకరు తగలకుండానే
మోహముద్రలైనాయట. కనులు మూసుకోకుండానే కలలు
కనడం అయినదట. ఏమీ జరగకుండానే చెడ్డపేరు నాకెందుకు
ఓ చందమామ అంటూంది కలువకన్నె.
ఎంత అద్భుత భావన.

No comments:

Post a Comment