Tuesday, April 19, 2016

వేశ్య - విటుడు


వేశ్య - విటుడు


సాహితీమిత్రులారా!
కామం  పరవళ్లు త్రొక్కే వయసులో ఒక యువకవి వేశ్యాగృహానికి వెళ్ళాడు.
ఆ వేశ్య (ఏబదిలోపు) తన కూతురును, మనుమరాలిని చూపి మాముగ్గురిలో
ఎవరు కావాలి నీకు అనడానికి అతనితో చమత్కారంగా ఈ విధంగా అంది.

మొల్ల సుగంధి కూతురది ముంగిట నున్నది దాని చూడు, ము
త్ఫుల్ల సరోజనేత్ర వరపుత్రిక పుత్రిక దీని చూడు, మే
నెల్ల విధంబులన్ కతుల నేలిన దానను నన్ను చూడు, నీ
వల్లుడవయ్యెదో? మగడవయ్యెదొ? ముద్దుల మన్మడయ్యెదో?


(మొల్ల సువాసనతోకూడిన కుమార్తె ముందుంది చూడు,
వికసించిన సరోజములవంటి కన్నులుగల నాకూతురు
కూతురు నా మనుమరాలు దీన్ని చూడు,
అన్ని రకాల రతులను తెలిసినదాన్ని నన్ను చూడు.
మరి నాకు అల్లుడైతావా మగడైతావా ముద్దుల మనుమడైతావా
- అని భావం)

దానికి ఆ యువకవి ఈ విధంగా చమత్కారంగా చెప్పాడు.

మొల్ల సుగంధి కూతురది ముంగిట నున్నది దాని మాన, ము

త్ఫుల్ల సరోజనేత్ర వరపుత్రిక పుత్రిక దీని మాన, మే

నెల్ల విధంబులన్ కతుల నేలిన దానను నిన్ను మాన, నే

నల్లుడవయ్యెదన్! మగడవయ్యెదన్! ముద్దుల మన్మడయ్యెదన్!అల్లుడనౌతాను, మగణ్ణౌతాను, మనుమణ్ణౌతాను అని అన్నాడు. 
అంటే నేను ముగ్గరను వదలను అన్నట్టు సమాధానం చెప్పాడు.

No comments:

Post a Comment