Sunday, January 7, 2018

పరోపకారులకు సహజగుణాలు


పరోపకారులకు సహజగుణాలు 
సాహితీమిత్రులారా!పరోపకారం మిదం శరీరం అని ఆర్యోక్తి
మరి పరోపకారులకు సహజంగా వచ్చే
గుణాలను భర్తృహరి తన నీతిశతకంలో
వివరించారు. దాన్ని ఏనుగు లక్ష్మణకవి
ఈ విధంగా అనువదించారు చూడండి-

తరువు లతిరసఫలభార గురుతఁగాంచు
నింగి వ్రేలుచు నమృత మొసంగు మేఘుఁ
డుద్ధతులు గారు బుధులు సమృద్ధిచేత
జగతి నుపకర్తలకు నిది సహజగుణము

చెట్లు ఆమనిలో వంగి ఉంటాయి.
నీళ్ళతో నిండిన మేఘం బరువుతో
క్తిందికి వ్రేలాడుతూ ఉంటుంది.
మంచివాళ్ళు సంపదలు వచ్చినపుడు
గర్వం వహించరు. ఇది పరోపకారుల
స్వభావం. దీనిలో నమ్రత, క్రిందుగా
ఉండటం, గర్వంగా లేకుండటం - అనే ఇవే
పరోపకారుల సహజగుణాలు.

No comments:

Post a Comment