Monday, June 26, 2017

సంగీత వాద్యాలు - రకాలు


సంగీత వాద్యాలు - రకాలు
సాహితీమిత్రులారా!వినడానికి ఇంపైన స్వరంతో, భావస్పోరకంగా,
శ్రుతి లయానుగుణంగా, రాగబద్ధంగా ఆలపించే
బడేది గానం. ఈ గానం సౌందర్యభరితం కావడానికి
వాయిద్యాలు సహకరిస్తాయి.
ఇవి నాలుగు రకాలు.

1. తతం - తంత్రీ వాద్యాలు
                 (వీణ, ఫిడేలు, తుంబుర మొ.)
2. ఘనం - కంచుతాళం మొదలైనవి
3. అనవద్దం - చర్మవాద్యం (డప్పు, డోలు, 
                          మద్దెల, డమరుకం మొ.)
4. సుషిరం - వాయుపూరములైనవి 
                       (వేణువు, సన్నాయి, 
                       కొమ్ముబూర మొదలైనవి)

No comments:

Post a Comment