Thursday, June 22, 2017

అభిమన్యుడు ఛేదించిన పద్మవ్యూహం


అభిమన్యుడు ఛేదించిన పద్మవ్యూహం 
సాహితీమిత్రులారా!


అభిమన్యుడు ఛేదించిన పద్మవ్యూహం
అంటూంటే వినడమేగాని దాని చిత్రమైనా
చూడలేదని అనుకోవద్దు ఇదే ఆ వ్యూహం
చూడండి -
దీన్ని నానార్థగాంభీర్యచమత్కారిక - నుండి
తీసుకొనడమైనది.
దీనిలో దు- అనే అక్షరం దుర్యోధనుడు
స - అనే అక్షరం - సైంధవుడు
దుర్యోధనుణ్ని చేరాలంటే సైంధవుని దాటి వెళ్ళాలి
అది ఆ రోజు సాధ్యం కాలేదు భీమ నకుల సహదేవులకు
సరే ఆ చిత్రం చూడండి పోయి రావడానికి వీలౌతుందేమో
No comments:

Post a Comment