Wednesday, June 21, 2017

ఏ దినాలలో జ్వరము వస్తే ఎన్నిరోజులు


ఏ దినాలలో జ్వరము వస్తే ఎన్నిరోజులు
సాహితీమిత్రులారా!మన పూర్వుల విజ్ఞానం ఎంత గొప్పదో
దీన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది
ఎంతటి పరిశీలనో గమనించండి-

జన్మనక్షత్రంలో, జన్మదినంలో, జన్మవారంలో
ఇలాంటివాటిలో జ్వరం వస్తే ఎన్నిరోజులకు
తగ్గుతుందో ఈ శ్లోకాలు చెబుతాయి చూడండి-

జన్మనక్షత్రరోగాస్తౌ
మండలం దేహపీడనం
జన్మవారే జ్వరోత్పత్తౌ
మండలార్థం వినిర్ధిశేత్

పుట్టిన నక్షత్రంలో రోగం వస్తే 40 రోజులు
పుట్టినవారంలో అయితే 20 రోజులు ఉంటుంది.

తథాజన్మదినే రోగో
మాసం పీడయతి ధ్రువం
రోగోద్భవో జన్మలగ్నే
ద్వాదశాంబుధావిధుః

పుట్టిన రోజున జబ్హు చేస్తే నెలకు,
జన్మలగ్నంలో జబ్బు చేస్తే 12 రోజులకు
రోగం మానుతుంది.


No comments:

Post a Comment