Tuesday, October 31, 2017

సముద్రంలో కనుగొన్న ద్వారక


సముద్రంలో కనుగొన్న ద్వారక
సాహితీమిత్రులారా!

మన శ్రీకృష్ణుడు నివసించిన ద్వారక
ఆయన నిర్యాణం తరువాత సముద్రంలో
మునిగిందని మనవారు చెబుతారు
ఆ ద్వారక ఇప్పుడు సముద్రంలో కనుగొనబడింది
దానిగురించిన డాక్యుమెంటరీ ఇక్కడ చూడగలరు-


No comments:

Post a Comment