Wednesday, January 29, 2020

సౌందర్యాధిదేవత


సౌందర్యాధిదేవత
సాహితీమిత్రులారా!

ఫారశీ భాషలో ఫిరదౌసీ వ్రాసిన షాఃనామా-లోని
కవిత ఇది. దీన్ని దాశరథిగారు తెనిగించారు.

యవనికాభ్యంతరమ్మున యువతి మోము
భాను బింబంబుకన్నను భాసురమ్ము
కొమ్మ, సొగసైతయేన్గుదంతమ్ము బొమ్మ!
తరణి తనువల్లి మహితమందారవల్లి


నెలత బుగ్గలు లేతదానిమ్మ పూలు
ఆమె పెదవులు జ్వలియించు అగ్నిశిఖలు
పడతి చనుదోయి రజత కుంభమ్ములౌర!
కనులు కాటుకపిట్ట రెక్కలను బోలు

ఆమె మైతావి కస్తూరినతిశయించు
గొలుసు గొలుసులు గొలుసులు వెలది కురులు
కాంత పదివ్రేళ్లు పదివెండి కలములౌర!
ఎవరి ఫాలాన నేమి లిఖించగలవొ!

చందమామపై కస్తూరి చల్లినపుడు
ఎవ్వరైనను చూచిరో! యే నెఱుంగ,
నా చెలియ మోముపై వ్రాలి నాట్యమాడు
నీలి కురులను చూడ రారేమి మీరు?
                                                                              (ఆలోచనాలోచనాలు నుండి)

No comments:

Post a Comment