Friday, September 1, 2017

అదికాక మరేమిటి?


అదికాక మరేమిటి?
సాహితీమిత్రులారా!

అడవిని మహానగరంగా
శత్రువును ఆత్మీయునిగా
ఎవరికి కనిపిస్తుందో
ఈ పద్యంలో చూడండి-
ఇది భర్తృహరి సుభాషితాలలోనిది-

భువనమునఁ బూర్వసంభృత పుణ్యరాశి
యగుచు నుదయంబు గావించిన సుగుణనిధికి
వనము పురమగుఁ, బరులాత్మజనము లగుదు,
రవని నిధిరత్నపరిపూర్ణ యయి ఫలించు

ఎవనికి పూర్వజన్మలో సంపాదిచుకున్న సుకృత
సంపద సమృద్ధిగా ఉంటుందో అలాంటి సుగుణశాలికి-
అడవి నగరంగాను, శత్రువులు ఆత్మీయులుగాను,
భూమి అంతా నిధులతోను, రత్నాలతోను నిండినదిగా
అగును - అని భావం.

No comments:

Post a Comment