Monday, July 31, 2017

సత్పురుషుల లక్షణాలు


సత్పురుషుల లక్షణాలు
సాహితీమిత్రులారా!సత్పురుషుల గుణాలను గురించి
భర్తృహరి చెప్పిన పద్యం చూడండి-
దీన్ని తెలుగులో ఏనుగు లక్ష్మణకవి
కూర్చారు-

ఆశాసంహరణంబు, నోర్మియు, మదత్యాగంబు, దుర్దోషవాం
ఛాశూన్యత్వము, సత్యమున్, బుధమతాచారంబు, సత్సేవ యున్
వైశద్యంబును, శత్రులాలనము, మాన్యప్రీతియుం, బ్రశ్రయ
శ్రీశాలిత్వము, దీనులందుఁగృపయున్ శిష్టాలికిన్ ధర్మ ముల్


అత్యాశను వదిలిపెట్టడం, ఓర్పు కలిగి ఉండటం,
మదాన్ని వీడడటం, పాపకార్యాలపై కోరికలేకుండటం,
సత్యాన్నే పలకడం, సజ్జనులను సేవించడం,
సంపద కలిగి ఉండడం, శత్రువులనైనా చక్కగా చూడడం,
పూజ్యులను పూజించడం, పెద్దలయెడ అణకువ కలిగి ఉండడం,
దుఃఖితులయెడ దయ చూపడం - ఇవ్నీ
సత్పురుషులలో ఉండే లక్షణాలు- అని భావం.No comments:

Post a Comment