Friday, July 21, 2017

దొంగే మంచోడు


దొంగే మంచోడు
సాహితీమిత్రులారా!


ఈ శ్లోకం చూడండి-
ఎంత చమత్కారంగా ఉందో

వరం తస్కర సంబంధః
సుజనైః సహ సంగమాత్
తస్కరోహి హరత్యర్థం
సాధుస్తు హృదయం హరేత్

సజ్జనునితో సంబంధంకంటే
దొంగోడి సంబంధమే మేలు
ఎందుకంటే దొంగ కేవలం
మన సంపదనే దోస్తాడు.
సజ్జనుడో హృదయాన్నే దోచేస్తాడు-
అని భావం

No comments:

Post a Comment