Tuesday, February 11, 2020

నాట్యసుందరి


నాట్యసుందరి
సాహితీమిత్రులారా!

ఇది 1918వ సంవత్సరము ఆంధ్రపత్రిక నుండి -
దీనిని బసవరాజు అప్పారావుగారు కూర్చారు
చూడండి-

ఆడవె ఆడవె 
అన్నులమిన్నా,
    ఆడవె లే నడు
    మల్లాడన్
ఆడెడు నీనడుమందము గాంచిన
అల్లాడవె ప్రేమను లోకంబుల్?
              ఆడవె ఆడవె
              అన్నులమిన్నా
పాడవె పాడవె 
భామామణిరో,
పాటలాధరము 
బాగులు గుల్కఁగ
వలపుఁజిల్కు నీపాటలు విన్నన్
పరవశగాదే ప్రకృతి యెల్లన్?
             పాడవె పాడవె
             భామామణిరో!
చూడవె చూడవె 
సుందర వదనా
సోగకన్నులను 
సోలఁగ ప్రేమము
సొంపులొల్కు నిన్ జూచినంతనే
చుక్కలు సైతము సోలవె ప్రేమన్?
                               చూడవె చూడవె 
                               సుందరవదనా

No comments:

Post a Comment