Thursday, December 26, 2019

ఎంచక్కని కల


ఎంచక్కని కల
సాహితీమిత్రులారా!

ఆరుద్ర గారి గాయాలు గేయాలు నుండి
ఈ గేయం చూడండి -

మీటనొక్కి చంద్రుణ్ణి వెలిగించు
మీటనొక్కి చిరుగాలి విసరించు
ప్రియురాలి పెదవిమీద పెదవిమూసి
సన్నని సంగీతంలాంటి నడుంచుట్టూ చెయ్యివేసి
ఆనందించు అబ్బాయీ ఆనందించు
అందించు అమ్మాయీ పెదవి అందించు
సద్దుచెయ్యకుండా పడుక్కొంది సముద్రం 
ముద్దు పెట్టుకుంది చంద్రుణ్ణి మేఘం
మీ యిద్దరి కోసమే ఆగిపోయింది రాత్రి
మీ కోసమే వెలుగుతూంది అగరువత్తి
కావలించుకొండి కావలసినంత ఏకాంతం
కలకల నవ్వండి మీ చుట్టూ ప్రశాంతం

          నిన్న సాధ్యంకాని తీరుబాటు
          నిన్న అందనటువంటి  ఆనందం
          ఇవాళ ఒడ్డులొరసి పారుతూంది
          చేతినిండా దొరుకుతూంది

నిన్న మన తండ్రులు నిస్సహాయులు
వాళ్ళ తండ్రులు  అంతకన్నా అసహాయులు
వాళ్ల చుట్టూతా మైళ్లకొద్దీ బీళ్లు
ఎప్పుడో యింకిపోయాయి వాళ్ల కన్నీళ్ళు
నిన్న చెరువులూ చెట్లూ ఎండిపోయాయి
బావులూ బతుకులూ యింకిపోయాయి
పశువులూ శిశువులూ చచ్చిపోయాక
కడుపు దహిస్తే ఆడువాళ్ళు పడుకొన్నాక
కడుపున పుట్టిన వాళ్ళని అమ్ముకున్నాక
మన తాతలూ తండ్రులూ విలపించారు
తమ దరిద్రం కారణం గుర్తించారు

           తెరచిన కన్నులు మూయక ముందే 
           దీనులు పేదలు లేచేవారు
           తీరుబాటుగా నిదురించే 
           తొలికోడిని తామే లేపేవారు

అరక కట్టుకు దున్నబోతే అంతా మెరక
అందులో మొలిచేదికాదు కనీసం గరిక
బక్కచిక్కిన ముసలి ఎద్దులకు, పాపం,
దుక్కి దున్నకముందే వచ్చేది ఆయాసం
ఒళ్ళు హూనం చేసుకొని పండించిన పంట
కళ్లలో వత్తులేసుకొని కాపు కాచిన పంట
సగం వడ్డీకింద తతమ్మాది శిస్తుకింద
రోజంతా పనిచేస్తే అరగంట విశ్రాంతి
తన బతుకులాగే మాసికలు సైతం చిరిగి
అమావాశ్య ఆకాశంలా ఆరవేసేది చీర
గుడిసెలోంచి బయటికి వచ్చేదికాదు చెల్లి
పొయ్యిలోంచి లేచేదికాదు ముడుచుకున్న పిల్లి
అప్పుడు అందరం కలిసి ఆలోచించాం
ఎగుడు దిగుళ్ళను చదునుచేసే
యంత్రాన్ని తీసుకు వచ్చాం
అప్పుడు అందరం కలిసి సంతోషించాం
బండలూ బాధలూ పగిలిపోయాయి
చింతలూ వంతలూ చితికిపోయాయి
తాళ్ళూ రాళ్ళూ నలిగిపోయాయి
కంచెలూ కరువులూ కరిగిపోయాయి
కలకల నవ్వుతూ యంత్రాలు తోలుతూ
కనుచూపు మేర చదునుచేశాం
మళ్ళు కట్టి పొలం పదునుచేశాం
అరగంట పనిచేస్తే రోజంతా విశ్రాంతి
వానలు కురిశాయి పంటలు విరిశాయి
చెరువులు నిండాయి చేలు పండాయి
గనులు దొరికాయి పనులు దొరికాయి
ఫ్యాక్టరీలు వెలిశాయి పట్నాలు నవ్వేయి
ఇవాళ విశాఖపట్నం సందిట్లో గోదావరి పరిహాసం
ఇవాళ అనంతపురం పందిట్లో కృష్ణవేణి దరహాసం
శోభనం పెళ్ళికూతురిలా పండింది ధాత్రి
పచ్చపైరు తలవంచి సిగ్గుపడుతూంది
పుష్కలంగా పంటలు ఆశలూ పండే 
పుష్యమాసమంతా మనకి పండగే
కోతలు కోశాక కుప్పలు వేశాక 
చేతినిండా మనకీక తీరుబాటే 
తాతానగరంలో చెంజీకటిలాగ
ఆంధ్రదేశ మంతటా ఎర్రనిరాత్రి
ఆరుబయట చలిమంటలు వేసుకుని
ఆడా మగా సాయలా సాయలా ఆడుతూ పాడుతూ
అప్పుడే గానుగాడిన చెరుకు పానకం తాగుతూ
మూడోఝాము దాటాక అలసిపోయాం

          జామిచెట్టుమీద జాతి రామ చిలుక
          చింతచెట్టుమీద చిన్ని గోర్వంక
          జోడీలుగా వాళ్ళకి వలపులు
          బేడీలుగా చెట్టాపట్టాలు

అందించండి అబ్బాయిలూ ఆనందించండి
ఆనందించండి అమ్మాయిలూ పెదవులందించండి
ఒంటరిగా ఎవ్వరూ వుండకూడదు
జంట మాత్రం విడువనేకూడదు
పంటకాలువల్లో పడవషికార్లు చేయండి
పరవశత్వంలో కన్నులు మూయండి
పోయింది పాడు కలలాంటి నిన్నటి రూపు
పోబోదు తియ్యనికల మనకి నేడే రేపు
చీకూ చింతాలేని ఏదేశంలోనైనా
కౌగిలో కనుమూసిన ప్రియురాలి పెదవి
కలకాలం కోరదగ్గ దేవేంద్రపదవి

No comments:

Post a Comment