Thursday, March 31, 2016

చమత్కార పద్యం - 4

చమత్కార పద్యం - 4
సాహితీమిత్రులారా!


చాలామంది తెలుగు సులువు అంటుంటారు
అది అంత సులువేమీకాదు. అని ఒకసారి
తిరుపతి వేంకటకవులు ఈ పద్యం చెప్పారట.

తెలుగు తెలుగని యద్దాని దిగుటెకాని,
సంస్కృతముకన్న దాన కష్టంబు హెచ్చు
సంస్కృతమునకు ఒక పరిశ్రమము చాలు
తెలుగునకు సంస్కృత జ్ఞాన మలవడ వలె.

సంస్కృతం నేర్చుకోవాలంటే దానినొక్క దాన్ని శ్రమిస్తే చాలు.
తెలుగు అలాకాదు. తెలుగుతోటి సంస్కృత పాండిత్యం తప్పనిసరి.
అందువల్ల తెలుగు కంటే సంస్కృతమే సులువు అని వారి భావం.

No comments:

Post a Comment