Sunday, April 5, 2020

స్త్రీల జాతుల చిత్రాలు


స్త్రీల జాతుల చిత్రాలు
సాహితీమిత్రులారా!

మన శాస్త్రకారులు స్త్రీలను
పద్మిని, చిత్రిని, శంఖిని, హస్తిని అని
నాలుగు రకాలుగా నాలుగు జాతుల వారిని పేర్కొన్నారు
వారి చిత్రాలను కొక్కొకం ఆంగ్లానువాద ప్రతిలో ఇవ్వగా
దాన్ని మీ ముందుచుతున్నాను గమనించండి-

No comments:

Post a Comment