Saturday, March 14, 2020

వ్యాజస్తుతి అంటే?


వ్యాజస్తుతి అంటే?

సాహితీమిత్రులారా!

వ్యాజము అంటే కపటము, చెడ్డతనము అని నిఘంటువు చెబుతుంది
మరి వ్యాజస్తుతి అంటే నిందచేత స్తుతిగాని, స్తుతిచేత నిందగాని
ప్రకటితమైతే దాన్ని వ్యాజస్తుతి అంటారు.

పైకి నిందలా ఉండి పొగిడే దానికి ఉదాహరణ-

ఓ గంగా!  పాపాత్ములైన జనులను కూడ స్వర్గానికి చేర్చే నీకు వివేకమెక్కడిది?

దీనిలో గంగ గొప్పతనమే చెప్పబడుతోంది కాని పైకి నిందలా కనిపిస్తున్నదాకదా

అలాగే పైకి పొగడుతూ లోపల నిందవున్న ఉదాహరణ పద్యం ఇక్కడ చూడండి-
ఇది ఒక బావమరిది తన బావను వేళాకోళం చేస్తున్న పద్యం-

అందమున జూడ రాముబంటైన వాడు,
నాగరకతకు డము వాహనమున కీడు,
శుచికి హేమాక్షుజంపిన శూరుజోడు
వసుధలోలేడు మాబావవంటివాడు

అందంలో మాబావ హనుమంతుడు అంటే కోతి,
నాగరకతకు యముని వాహనానికి సమానం అంటే దున్నపోతు,
పరిశుద్ధిలో హిరణ్యాక్షుని చంపిన శూరునికి జోడి అంటే
వరాహము(పంది)తో సమానం అన్నమాట.
మాబావ వంటివాడు ఈ భూమిమీద లేనేలేడు అంటున్నాడు
బావమరది. చూడండి
ఎంత చక్కగా వేళాకోళం చేశాడో.

చూశారుకదా! వినడానికి ఎంతబాగా పొగిడినట్లున్నది.
అంతర్గతంగా నిందించినట్లుంటుంది.

No comments:

Post a Comment